Over mij

Coach therapeut begeleider

Tjaaktje Kooistra – transformatiecoach voor vrouwen

Elk persoon heeft zijn eigen unieke verhaal. Mijn verhaal vertelt van mijn zoektocht naar het werkelijke vrouw zijn. Opgroeiend in een mannenwereld, voelde ik dat er dingen niet klopten, dat ik niet kon zijn wie ik werkelijk ben en dat volledig kon gaan leven. Mijn omzwervingen strekten zich uit van emotieve therapie tot sjamanisme, van boeken tot systemisch werk en alles daar tussenin. Uiteindelijk kwam ik steeds weer terug bij hetzelfde: vrouw zijn.

Het viel me steeds meer op dat we, ondanks feminisme en emancipatie, nog steeds geen gelijkwaardigheid hebben tussen mannen en vrouwen. En daar doen we zowel ons vrouwen, als mannen tekort mee. Van alle noodzakelijke strijden die gestreden moeten worden, koos ik als levenswerk voor herontdekking, ontwikkeling en volledig leven van het pad van de vrouw.

Deze keuze had nogal wat ingrijpende gevolgen. Want natuurlijk moest ik zelf eerst door de mangel en de processen aangaan die hierbij horen. Transformatiestormen of inwijdingen, zou je ze ook kunnen noemen. En in mijn zoektocht begon ik steeds meer informatie te vinden, versnipperd in diverse overleveringen, verhalen en boeken over het oeroude zielspad van de vrouw en de fases die daarbij horen. Daardoor leerde ik dat waar ik middenin zat, helemaal niet gek was, maar juist een terugkeer naar de ware natuur van de vrouw. Verschillende inzichten en doorbraken zorgden ervoor dat ik steeds meer van mezelf kon leven, verlost van zwaarte en opgelegde rollen die niet pasten. Ik maakte kennis met ondergesneeuwde delen van mezelf en groef schatten op in de vorm van talenten. Ik straalde meer licht uit, kreeg veel meer ruimte en vertrouwde meer en meer op mezelf en het leven. Steeds meer veranderde ik van een wilde vrouw in een vrije vrouw.

En gaandeweg begon ik steeds meer vrouwen tegen te komen, die worstelden. Worstelden met sociale en maatschappelijke conventies, familietrauma’s, depressies, lichamelijke ongemakken en zogenoemde psychoses. Spanningen tussen wie je geleerd is te zijn en wie je eigenlijk bent. En ik kon met ze delen, dat deze problemen in werkelijkheid helemaal geen afwijkende problemen zijn, maar inwijdingen. Inwijdingen in het pad van de ziel. En het kunnen begrijpen en plaatsen van jouw innerlijke stormen, zorgt voor acceptatie en heling en geeft een boost in je persoonlijke ontwikkeling.

Helaas zijn er veel van de oude gebruiken, de begeleiding van vrouwen op dit pad door andere vrouwen, verloren gegaan. Veel informatie uit diverse bronnen heb ik verzameld en deze puzzelstukjes in elkaar gepast en dit werk gaat tot op de huidige dag door. Werken met deze informatie vereist integriteit, kennis, lef, inlevingsvermogen, eerlijkheid, praktisch inzicht, relativeringsvermogen en vooral humor. Onder de noemer transformatiecoach, geef ik volgens mijn visie vorm aan Echt Zijn.

Dit is mijn levenswerk. En wij vrouwen ontkomen er niet aan: als we willen dat er verandering plaatsvindt, is het aan ons. Als individuele vrouw en als alle vrouwen. Een voor allen en allen voor één. Als we willen dat de wereld verandert, hebben wij vrouwen onze eigen manier om dit te helpen bereiken. Het is aan ons om de wilde en natuurlijke aspecten van het vrouw zijn, onze bijna vergeten schatten weer op te graven en te leven.

Vrouw

Vrouw zijn